Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD) powstał  w odpowiedzi na przepisy Unii Europejskiej. Elektroniczne rejestry poszczególnych państw są bowiem ze sobą zintegrowane i tworzą międzynarodową platformę. Będzie to swego rodzaju baza danych przedsiębiorstw, które uzyskały zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

System teleinformatyczny, prowadzony przez każde państwo członkowskie Unii Europejskiej. W Polsce zaczął on funkcjonować od 30 listopada 2017 roku na mocy ustawy z dnia  4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1935). Na szczeblu krajowym wdrażany system opiera się na rejestrach działających w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego oraz danych pochodzących z urzędów miast i starostw powiatowych. Podstawowymi założeniami projektu jest poprawa poziomu bezpieczeństwa, eliminacja nieuczciwej konkurencji oraz uporządkowanie komunikatów jakości i efektywności usług transportowych.

Transport drogowy na najlepszych warunkach

Jeśli szukasz bezpiecznego i terminowego transportu, to nasza oferta na pewno Ci się spodoba. Gwarantujemy współpracę na najlepszych warunkach oraz wysoką jakość usług. 

Obszary ewidencji KREPTD

Sam rejestr składa się z trzech obszarów ewidencji:

  1. Przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
  2. Informacji o poważanych naruszeniach przepisów dotyczących transportu drogowego,
  3. Osób, które czasowo utraciły zdolność do zarządzania operacjami transportowymi przedsiębiorcy.

Zakres działania KREPTD

Dostęp do rejestru jest umożliwiony na dedykowanej stronie internetowej i daje możliwość przeglądania danych poprzez upoważnione organy. Zapewnia również możliwość wymiany informacji dotyczących przedsiębiorców transportu drogowego z państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Utworzenie KREPTD ma na celu zapewnienie sprawnego przepływu informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami biorącymi udział w procesach takich jak:

  • wydawanie i zawieszanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
  • wydawanie, zmiana i cofanie licencji wspólnotowych na przewóz osób i rzeczy;
  • wydawania certyfikatów kompetencji zawodowych,
  • wydawanie zaświadczeń na przewóz na potrzeby własne.
Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego

Cel utworzenia KREPTD

Ze względu na stały rozwój i powiększanie się branży transportowej, zwłaszcza w jej transgranicznym charakterze, ważne jest, aby rynek przewozu był uporządkowany i sprawnie regulowany prawnie. Chodzi przede wszystkim o wzrost bezpieczeństwa oraz stworzenie sieci współpracy profesjonalnych przewoźników opierających się na zasadach uczciwej konkurencji.

Analiza zebranych raportów posłuży odpowiednim organom inspekcji na pełny nadzór nad przedsiębiorstwami transportowymi w celu wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości i nadużyć. Firmy przestrzegające reguł w stopniu zadowalającym figurują w rejestrze jako godne zaufania i posiadające reputację uczciwej oraz rzetelnej. Aby uzyskać takie miano należy świadczyć transport z zachowaniem troski o ekologię lub utrzymywać ustalone standardy danego rodzaju przewozu, np. towarów niebezpiecznych, żywych zwierząt czy żywności. Dużą rolę odgrywa również rejestr obszaru techniczno-formalnego, czyli rozliczenie czasu pracy kierowców, odsetka wykroczeń drogowych z ramienia zleceń lub stanu sprawności pojazdów.

Przewoźnicy, którzy nie wywiązują się należycie ze swoich obowiązków otrzymują upomnienia i czas na poprawę działań. W przypadku ich odrzucenia, przedsiębiorstwo ryzykuje utratą reputacji oraz naraża się na sankcje finansowe i administracyjne, a także zawieszenie lub cofnięcie wymaganych licencji.

Szybki dostęp do aktualnych informacji o przedsiębiorcach z tego sektora gospodarki umożliwi ograniczenie dostępu do rynku nieuczciwym przewoźnikom. Dzięki KREPTD możliwe będzie przeprowadzanie analiz i badanie tendencji w transporcie drogowym, co da szansę na perspektywiczne budowanie strategii rozwoju tego kluczowego sektora gospodarki.

 

Sprawdzona firma spedycyjna

Nasza firma cieszy się powodzeniem na rynku transportowym już od 2008 roku. Działamy na terenie całej Polski oraz za granicą w takich krajach jak Niemcy, Holandia czy Belgia. Dysponujemy doświadczonym zespołem i szeroką flotą pojazdową.