W połowie 2017 roku Komisja Europejska przedstawiła Pakiet drogowy, czyli poruszający temat międzynarodowego transportu drogowego w krajach Unii Europejskiej. Jedną z kwestii, która wzbudziła największe kontrowersje jest regulacja dotycząca stosowania przez firmy transportowe płacy minimalnej wobec kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe. Sprawdź, co niosą za sobą regulacje KE.

Obecnie przedsiębiorstwa przewozowe z Europy Wschodniej skutecznie konkurują z zachodnimi – głównie dzięki niższym cenom. Jedną z najważniejszych kwestii w zaprezentowanym Pakiecie drogowym, zwanym również Pakietem mobilności jest jasne określenie przez KE liczby dni kalendarzowych. Dni, po których przepracowaniu na terytorium danego państwa kierowca podlegałby pod przepisy dyrektyw o delegowaniu. Wszystko w kontekście wypłaty minimalnego wynagrodzenia i spełniania obowiązków administracyjnych.

Kierowco szukasz zaufanej spedycji?

Jeśli jesteś przewoźnikiem i szukasz zaufanej spedycji do stałej współpracy, to dobrze trafiłeś. Nasza firma poszukuje do regularnych zleceń transportowych kierowców z doświadczeniem oraz kwalifikacjami.

Kiedy obowiązuje płaca minimalna w poszczególnych krajach?

Minimalne stawki wynagrodzeń z poszczególnych krajów dotyczą kierowców delegowanych. Taki kierowca powinien mieć zapewnioną płacę minimalną zgodnie z przepisami kraju, w którym w danym momencie wykonuje transport tzn.:

  • wykonuje przewóz kabotażowy (już od pierwszego dnia)
  • przebywa na terenie danego kraju przynajmniej 3 dni w ciągu miesiąca

Kierowcy, który wykonuje transport międzynarodowy należy się płaca minimalna z poszczególnych krajów; o ile łączny czas przebywania w danym kraju będzie wynosił co najmniej 3 dni w ciągu miesiąca kalendarzowego.

Aktualne stawki wynagrodzeń dla kierowców

Od pewnego czasu regularnie podnosi się publiczna dyskusja na temat decyzji wielu państw europejskich o wprowadzeniu minimalnych wynagrodzeń dla zawodowych kierowców wykonujących przewozy kabotażowe. Co więcej ostatnie miesiące przyniosły wzrost tych stawek:

  • Niemcy: z  8,50 EUR do 8,84 EUR za godzinę, z projektem dalszych podwyżek co 2 lata.
  • Austria:  dla kierowców ciągników siodłowych z naczepą stawka minimalna wzrosła o 0,25 euro z 9,40 na 9,65 euro.
  • Holandia:  przed zmianą kierowcy w wieku ponad 23 lat objęci byli wynagrodzeniem 8,96 euro za godzinę. Od 1 lipca 2017 nowe wynagrodzenie w Holandii wynosi 9,04 euro. Wiek dla najwyższej stawki został obniżony do 22 lat.
  • Polska: nie wprowadzono jeszcze regulacji KE. Wszystko wskazuje jednak na to, że prace nad nowelizacją doprowadzą do gruntownej zmiany zasad wynagradzania kierowców.

Rząd zaproponował wprowadzenie nowej stawki płacy minimalnej, której wysokość zależeć będzie od rodzaju umowy: w przypadku umowy o pracę – 2 100 zł brutto za miesiąc, w przypadku innych umów – 13,70 zł brutto za godzinę pracy. Prognozuje się możliwość zastosowania do nich regulacji, które funkcjonują już pośród pracowników delegowanych do pracy za granicą.

Wygląda to tak, że ZUS pobiera od nich składki nie większe niż liczone od przeciętnego wynagrodzenia. Według nowych przepisów składki na ubezpieczenia społeczne będą opłacane od kwoty prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w danym roku. Warto wspomnieć, że kwota ta na 2018 r. wynosi 4443 zł.

Minimalne wynagrodzenie kierowców – zmiany w stawkach

Kto straci, a kto zyska?

Głośna debata rozpętała się za sprawą przepisu, obligującego do opłacenia kierowców według stawki wynagrodzenia nie kraju zatrudnienia, a kraju, w którym wykonywane jest zlecenie transportowe przez określony czas. Wywołało to liczne obawy wśród przedsiębiorców.

Mogłoby się okazać , że konieczność opłacenia swoich kierowców stawkami większości krajów, zwłaszcza w walucie EUR, zwiększy koszt przedsięwzięcia i znacznie obniży zysk. Skutkiem byłoby zmniejszenie opłacalności całego zlecenia, a nawet doprowadzenie do upadłości firm.

Do tej pory kartę przetargową stanowił minimalny wymagany okres przebywania kierowcy na terenie konkretnego państwa. Komisarze z Europy Środkowej i Wschodniej opowiedzieli się za jak najdłuższym czasem – od 7 do 10 dni w miesiącu. Z kolei kraje zachodnie, za poparciem Komisji Europejskiej, obstają przy 3 dniach. Następnie po ich upływie kierowcę obejmie dyrektywa wynagrodzenia obowiązująca na danym terytorium.

Wzrost stawek to nie jedyne plany wiążące się z wynagrodzeniem europejskich kierowców. KE planuje bowiem nowe regulacje w kwestii czasu odpoczynku, przestrzegania przywileju powrotu do domu raz na 3 tygodnie, czy polepszenia standardów wypoczynku weekendowego między innymi poprzez  prawo do noclegu w hotelu.

Ponad 13 lat na rynku spedycji

Od wielu lat działamy na rynku spedycji i transportu. Nasze usługi realizujemy zarówno w kraju jak i na takich kierunkach docelowych jak Niemcy, Belgia czy Holandia. Z naszej oferty korzystają zarówno firmy jak o osoby prywatne.