list przewozowy

Każdego dnia dystrybutorzy wysyłający swoje towary do fabryk, marketów, placów budowy najmują w tym celu spedycje. Te dostarczają tysiące ładunków pod wskazane adresy. Dostawy drobnicowe i pełne załadunki docierają do zamawiających tylko i wyłącznie dzięki niezwykle precyzyjnym mechanizmom.

Byśmy mogli sprawnie otrzymywać zamówienia i odbierać je w doskonałym stanie, firmy spedytorskie muszą zadbać o każdy najmniejszy detal. Jednym z nich jest list przewozowy. Bez tego małego dokumentu trudno byłoby zarządzać dostawami.

List przewozowy jako uzupełnienie umowy

Umowa zlecenia przewozu zawiera wszelkie niezbędne dane, które odnoszą się do ładunku. To tam określana jest waga, kwota, informacja jakiego rodzaju jest towar, jak ma być zabezpieczony etc. W umowie należy zawrzeć wszelkie istotne szczegóły, by móc spokojnie czekać na realizację zlecenia.

List przewozowy jest tylko uzupełnieniem do tego dokumentu. Jednak niezwykle istotnym. Na liście jest informacja o miejscu załadunku, rozładunku, wadze oraz dane osoby kontaktowej. Jeśli nie jesteś doświadczony w wystawianiu listu, możesz zawsze liczyć na wskazówki ze strony kierowcy i z jego pomocą prawidłowo wystawić dokument.

List przewozowy jako dowód umowy

List przeważnie sporządzony jest w czterech egzemplarzach. Choć wydaje się, że to dużo, to jednak trzeba wziąć pod uwagę, że dokument jest dowodem zawarcia umowy dla każdej strony. Jeden egzemplarz, tzw. „wtórnik”, zostaje u zlecającego. Kolejne trzy należy przekazać kierowcy – komplet stanowią oryginał, grzbiet i ceduła – te przekazywane są kolejno u nadawcy i odbiorcy, jedna zostaje u kierowcy.

Coraz częstszą praktyką jest stosowanie elektronicznej formy listu. Takie zabezpieczenie gwarantuje stały dostęp do dokumentu, który w każdej chwili możemy przesłać w odpowiednie miejsce drogą elektroniczną.

Transport dla eksportu do Niemiec

Jeśli szukasz doświadczonego i solidnego przewoźnika, który przewiezie Twoje towary z Polski do Niemiec, to nasza oferta jest dla Ciebie stworzona. Skontaktuj się z nami i otrzymaj indywidualną ofertę transporty w ciągu 24 godzin!

List przewozowy a przewóz międzynarodowy

Każda przesyłka realizowana poza granice kraju musi być opatrzona międzynarodowym listem przewozowym (CMR). Bez niego służby celne nie miałyby podstaw do przeprowadzenia odpowiedniej kontroli. Również niemożliwe byłoby pobranie opłaty od wartości ładunku. Sam list jednak nie wystarczy i poza nim nadawca zobowiązany jest do załączenia wszelkich dokumentów niezbędnych do realizacji formalności celnych.

Na dokumencie musi znaleźć się informacja, że transport podlega konwencji o międzynarodowym przewozie towarów. W liście mogą znaleźć się regulacje odnoszące się do przewozu, takie jak: zakaz przeładunku, które nadawca przyjmuje na siebie, zadeklarowaną wartość towaru termin wykonania przewozu, kwotę zaliczenia do pobrania przy wydaniu towaru, koszty, instrukcję nadawcy dla przewoźnika dotyczącą ubezpieczenia przesyłki.

Zmiany w treści listu przewozowego

W kwestii wprowadzania zmian do listu należy zachować niezwykłą ostrożność. Na wstępie można wykluczyć kierowcę jako osobę, która mogłaby wprowadzać jakiekolwiek zmiany w liście. W niektórych krajach może to być potraktowane jako przestępstwo, a co najmniej jako wykroczenie. Taka praktyka zabezpiecza towar przed kradzieżą. Uprawnienia do modyfikacji dokumentu CMR kierowca mógłby wykorzystać, by wprowadzić do listu braki w towarze.

Można by rzec, że list to wręcz świętość w transporcie. Zmiany mogą wprawdzie być wprowadzane, ale przez załadowcę lub odbiorcę tylko wtedy, gdy stan rzeczywisty odbiega od tego co zapisane jest w liście. Dokument CMR jest potwierdzeniem stanu załadunku na wszystkich etapach transportu, dlatego jest tak ważny.

CMR: wszystko w jednym

Nieodłącznym elementem organizacji transportu zarówno krajowego, jak i międzynarodowego jest CMR. List potwierdza, że spedycja dowiozła ładunek według ustaleń zawartych w umowie. Podpisy potwierdzające stan ładunku składają na liście zleceniodawca, odbiorca i kierowca.

Bez odpowiednich podpisów trudno o kontrolowanie ładunku. Jeśli pojawią się nieścisłości kierowca powinien niezwłocznie powiadomić spedytora. Brak dopilnowania tej kwestii powoduje, że spedytor oraz klient dowiadują się o brakach dopiero wtedy, kiedy kierowca dostarczy dokument. Wówczas naprawienie czegokolwiek może okazać się niemożliwe.

Warto aby każda ze stron dobrze zapoznała się z tym czym jest CMR, czego dotyczy i jakie rządzą nim prawa. Pełniący tyle funkcji list, przechodzący z rąk do rąk, musi być ściśle regulowany. W innym wypadku brak regulacji pozwalałby na łatwe manipulacje stanem ładunku i kradzież. Dobra firma spedycyjna zwraca uwagę kierowcom na to, by dokładnie sprawdzali CMRy.

Profesjonalna spedycja Polska-Niemcy

Załadujemy Twój towar w każdym mieście w Niemczech od Monachium, Norymberga, Erlangen, Kolonia, Bonn, Wiesbaden, Hamburg, Berlin, aż po Drezno oraz Lipsk, a za podjazd na miejsce załadunku do 30km nic nie zapłacisz. Pomożemy Ci w transporcie z Niemiec do Polski.