Do uiszczania opłat drogowych zobligowany jest każdy kierowca poruszający się po drogach danego kraju. Opłaty te wpłacać można zarówno w formie winiet, które należy wykupić i umieścić na szybie jak, i uiścić w okienku na bramce na autostradzie. W poszczególnych krajach mogą występować różne wysokości opłat, które zależą od przyjętych reguł prawnych. Jak wyglądają opłaty drogowe w 2017 roku?

Opłaty drogowe 2017 w poszczególnych krajach

Niemcy

Pod koniec 2016 roku w Niemczech władze jednoznacznie określiły, że opłaty za przejazd autostradami w tym kraju będą wprowadzone dopiero jesienią. Ma to bezpośredni związek z wyborami parlamentarnymi.  Przewiduje się koszt dziesięciodniowej winiety w granicach 5-15 euro, a dwumiesięcznej 16-22 euro.

Belgia

Od 1 kwietnia 2016 roku w Belgii obowiązuje elektroniczny system poboru opłat Viapass. Mimo to, korzystanie z autostrad jest całkowicie bezpłatne. Wyjątkiem jest odcinek w tunelu pomiędzy Liefkenhoen, a Antwerpią. Opłaty za przejazd tym tunelem uiszcza się właśnie przy użyciu systemu.  Taką opłatę muszą ponieść kierowcy pojazdów o masie powyżej 3,5 tony.

Austria

W Austrii sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Wszystkie pojazdy o masie powyżej 3,5 tony zobowiązane są do uiszczania opłat drogowych. Odpowiedniej wysokości opłaty nalicza się za pomocą urządzenia „Go-Box”, które kierowca ma obowiązek zainstalować na przedniej szybie pojazdu. Wysokość opłaty zależy od liczby osi samochodu, a także ilości przejechanych kilometrów. Za pojazd o klasie emisji Euro VI i 3 osiach, w ciągu dnia będziemy zobligowani do zapłacenia 0,24 euro za każdy kilometr trasy. W przypadku czterech i więcej osi opłata wzrasta do 0,37 euro za kilometr. Ceny rosną proporcjonalnie do liczby osi i spadku klasy emisji.

Holandia

W Holandii poruszanie się po drogach publicznych jest bezpłatne za wyjątkiem dwóch tuneli: Kil i Westerschelde. Opłaty za przejazd w tych miejscach pobiera się przy użyciu Eurowiniety. W pierwszym z nich opłaty pobiera się zależnie od wysokości pojazdu. Do 2,3 m opłata wynosi 1,45 euro, pow. 2,3 m musimy zapłacić 3,8 euro. W przypadku drugiego tunelu dla pojazdu dłuższego niż 12 m i wyższego niż 3 m podstawowa stawka wynosi 25 euro.

Francja

W styczniu 2017 roku wchodzi w życie ustawa, nakazująca posiadanie opłaconej winiety podczas wjazdu do Paryża. Opłata będzie zależna od klasy pojazdu, a także klasy emisji spalin EURO. Ponadto, gdy poziom zanieczyszczeń przekroczy wartość alarmową, posiadacze pojazdów mogą liczyć na ułatwienia, które zależne będą od klasy pojazdu.  Wynika z tego, że pojazdy o klasie emisji spalin EURO III po 1 lipca 2017 nie będą miały wstępu na teren Paryża. Od teraz wjazd i poruszanie się po stolicy Francji będzie wynosić 4,18 euro. Obecnie najtańszym odcinkiem autostrady we Francji jest fragment pomiędzy Montauban a Toulouse, którym przejazd kosztuje 10,4 euro. Najdroższą autostradą jest ta łącząca Niceę i Paryż, kosztuje 239,4 euro. Różnica cen wynosi 229 euro.

Polska

W Polsce obowiązuje system viaToll. Wciąż najdroższa w naszym kraju pozostaje autostrada A2. Przejazd aktualnie kosztuje 218 zł za całą długość trasy. Na autostradzie A4, za przejazd całą trasą zapłacimy 53 zł. Na A1 kierowcy pojazdów 4 kategorii zobowiązani są do opłacenia 0,38 zł za kilometr. Przejazd przez całą długość autostrady będzie kosztował około 125zł.

Opłaty wzrosły – niezaprzeczalny fakt

W Polsce i innych krajach Europy opłaty drogowe w 2017 roku wzrosły. Może mieć to bezpośredni związek ze skupieniem się na ochronie środowiska. W związku z tym pojazdy wyposażone w starsze systemy emisji spalin nie tylko obarczane są większymi opłatami, ale również mogą mieć zakaz wjazdu do niektórych miast i odcinków autostrad w Europie.