Mimo protestów ze strony niektórych krajów (w tym Polski), pakiet mobilny niedługo wejdzie w życie. Jak wpłynie na organizację odpoczynku kierowców?

Warunki pracy kierowców obsługujących transport międzynarodowy to w ostatnich latach jeden z kluczowych tematów na unijnym forum. Pierwszymi krajami, które zajęły się nim poważnie były Niemcy i Francja, gdzie wprowadzono MiLoG oraz Loi Macron.

Już niedługo regulacje obejmą cały obszar Unii Europejskiej. 20 sierpnia zacznie obowiązywać Pakiet Mobilności, który reguluje takie kwestie jak licencje tachografów, delegowanie kierowców czy kabotaż.

Najważniejsze zmiany dotyczą jednak regulacji czasu i pracy. Autorzy nowych przepisów chcą w ten sposób poprawić bezpieczeństwo, któremu przemęczeni i pracujący w złych warunkach kierowcy często zagrażają.

Pakiet ma też za zadanie wyeliminowanie nieuczciwej konkurencji ze strony przewoźników nieprzestrzegających przepisów. W jaki sposób? Jak od 20 sierpnia będzie wyglądać organizacja czasu pracy i przerw kierowców?

Szukasz zleceń jako przewoźnik?

Oferujemy stałe zlecenia dla przewoźników. Jesteśmy firmą spedycyjną z wieloletnim doświadczeniem. Działamy na rynku krajowym, ale i również transportujemy ładunki do i z takich krajów jak Niemcy, Belgia czy Holandia.

Pakiet mobilności. Nowe przepisy dotyczące przerw

Aktualnie kierowcy obsługujący transport towarów w ciągu dwóch tygodni muszą wykorzystać dwa regularne okresy wypoczynku oraz jeden skrócony.

Po wejściu w życie nowych przepisów ich liczba się zwiększy i obejmie:

  • 2 regularne tygodniowe odpoczynki trwające 45 godzin
  • 1 skrócony regularny odpoczynek trwający 24 godziny
  • 1 skrócony odpoczynek tygodniowy trwający 24 godziny

Odbiór skróconego odpoczynku powinien nastąpić najpóźniej po zakończeniu 6 okresów 24-godzinnych przy założeniu, że liczy się je od momentu ukończenia poprzedniego regularnego odpoczynku. Jeśli transport odbywa się na trasach międzynarodowych, możliwe będzie odebranie 2 skróconych odpoczynków tygodniowych po sobie.

Takie rozwiązanie będzie można zastosować, jeśli w ciągu kolejnych 4 tygodni zostaną przez nich wykorzystane tygodniowe okresy odpoczynku (w tym przynajmniej 2 regularne).

Wykorzystanie skróconego odpoczynku powinno ponadto wiązać się z odebraniem rekompensaty, którą ma stanowić pozostała część regularnego odpoczynku. Musi ono odbyć się przed końcem trzeciego tygodnia pracy po tygodniu, w którym wykorzystano skrócony odpoczynek. W sytuacji, gdy kierowca wykorzystał dwa skrócone odpoczynki po sobie, zanim odbierze odpoczynek regularny, musi odebrać rekompensatę.

Pakiet mobilności a obowiązkowy odpoczynek kierowców

Pakiet mobilności. Miejsce odbycia odpoczynku

Nowe przepisy zobowiązują przewoźników do organizacji pracy kierowców w ten sposób, by czas, który spędzają oni poza domem nie był zbyt długi i aby umożliwić im odebranie długich odpoczynków w bazie lub w miejscu zamieszkania. Ponadto każda ciężarówka przynajmniej raz na 8 tygodni powinna wrócić do bazy (więcej na temat skutków tego zapisu pisalismy w tym artykule).

Decyzję co do wyboru miejsca odpoczynku powinien podjąć kierowca, a cała dotycząca tego dokumentacja musi być przechowywana w siedzibie firmy i udostępniona w razie kontroli.

Jeśli odpoczynek – zarówno regularny, jak i stanowiący rekompensatę na skrócony – jest odbierany na parkingu, musi on odbyć się na obiekcie spełniającym określone wymagania. Chodzi o:

  • wykrywanie i ochronę przed wtargnięciami;
  • obecność oświetlenia;
  • możliwość skorzystania z energii elektrycznej;
  • zaplecze sanitarne dostosowane do potrzeb obu płci;
  • dostęp do sklepu z żywnością i napojami;
  • dostęp do infrastruktury umożliwiające komunikację;
  • awaryjny punkt kontaktowy.

Zgodnie z nowymi przepisami, w Unii Europejskiej ma powstać sieć parkingów spełniających te wymagania. Maksymalna odległość między nimi ma wynieść 100 kilometrów.

Usługi spedycyjne i transportowe

Świadczymy usługi spedycyjne i transportowe dla firm i osób prywatnych. Transportujemy różne ładunki, w tym meble, towary na paletach, części zamienne do samochodów, maszyny, materiały budowlane. Działamy w całej Polsce oraz w takich krajach jak Niemcy, Belgia oraz Holandia.