Transport ciężarowy to potężna gałąź gospodarki, bez której inne jej gałęzie popadłyby w stagnację. Obecnie przewozi się praktycznie wszystko, począwszy od surowców po dobra wysoko przetworzone. Z reguły transport prowadzony jest tak, że trasa przebiega do celu od miejsca załadunku i z powrotem, czyli w tzw. kółko. Jednak takie rozwiązanie nie jest optymalne, efektywne i ekonomiczne. Znacznie ciekawszym i zyskującym na popularności rozwiązaniem są tzw. przerzuty wykonywane w obrębie krajów zachodniej Europy.

Czym są przerzuty?

Przerzuty to taki sposób prowadzenia transportu, najczęściej w obrębie Unii Europejskiej, który zakłada brak zjazdów do bazy w kraju pomiędzy kursami. Podejmowanie zleceń w obrębie innych krajów Unii pozwala na redukcję ilości przejazdów do kraju. Ponadto frachty w zachodniej Europie są lepiej płatne niż krajowe. Szczególnie opłacalne stają się kursy z uprzemysłowionych regionów Niemiec do wysoko rozwiniętych rynków Belgii i Holandii, a także do Francji, Austrii, Danii a następnie z powrotem do Niemiec. Ładunki przewożone w ramach przerzutów opłacane są lepiej niż transfery z Polski na zachód. Gwarantuje to wyższe zyski przewoźnikom. Niektórzy kontrahenci opłacają również podjazdy do miejsca załadunku oraz gwarancję transportu całopojazdowego. Dzięki temu kierowcy lub właściciele firm przewozowych nie muszą szukać dodatkowego towaru do przewozu w doładunku.

Wygodnie i na czas

Odległości między punktami załadunku i rozładunku są różne, z reguły relatywnie niewielkie. Dzięki temu w niedługim czasie doświadczony kierowca jest w stanie wykonać wiele przewozów. Oczywiście jest też zapotrzebowanie na długie trasy. Zwłaszcza, że dłuższe trasy w zachodniej Europie pozwalają spedytorom ograniczyć ilość pustych przejazdów.

Praca na zorganizowanych przerzutach jest najkorzystniejsza dla doświadczonych kierowców pracujących w systemach zmianowych: 3/1, 4/1 lub 6/2. Długie czasy pracy pozwalają im na osiągnięcie wysokich dochodów z wykonanych przewozów. Sam system zmianowy umożliwia utrzymanie ich w stanie wysokiej dyspozycyjności, która pozwala na szybkie reagowanie na potrzeby klientów.

Wymagania, jakie stawiane są chętnym do współpracy przewoźnikom, to posiadanie licencji na przewozy międzynarodowe oraz dysponowanie pojazdami z naczepami o ładowności do 24 ton i długości optymalnie 13,6 metra. Kierowcy zaangażowani w przerzutach pracują w systemach zakładających kilkutygodniowy pobyt w trasie, czyli 3/1, 4/1 lub 6/2.