Prognozy dla transportu krajowego

W ostatnich latach branża transportu krajowego – przewóz towarów, to jedna z gałęzi gospodarki, która rozwija się bardzo dynamicznie. Dzięki temu istotnie wpływa na PKB, dostarczając budżetowi państwa stałych dochodów.

Duża liczba firm świadczących usługi transportowe sprawia, że jest to sektor, w którym zatrudnienie znajduje wiele osób.

Transport towarów w dowolne miejsce w Polsce

Szukasz kompleksowej oferty w zakresie transportu towarów. Potrzebujesz spedytora i przewoźnika w jednym, który dostarczy Twoje towary w dowolne miejsce w Polsce? Skontaktuj się z nami, a przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę w ciągu 24 godzin!

Przewóz towarów i trudności z nim związane

Dane dotyczące roku 2019 nie zostały jeszcze zebrane i zaprezentowane przez Główny Urząd Statystyczny, jednak analiza raportów z lat poprzednich wyraźnie wskazuje, że z roku na rok transport drogowy i przewożenie towarów zyskuje coraz większe znaczenie, co niesie ze sobą wiele korzyści, ale jest też przyczyną licznych trudności.

Wciąż wzrastający popyt na usługi transportowe i przewóz towarów powoduje, że w branży można zaobserwować wyraźny deficyt liczby kierowców, w stosunku do potrzeb. Firmy działające w branży nie mają łatwego zadania także ze względu na zmieniające się ceny paliw.

Dużym wyzwaniem są również zmiany w prawie, nie tylko w zakresie transportu i spedycji, przewozu towarów, ale też te, które związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej i zatrudnieniem pracowników. Czynniki te nie pozostają bez znaczenia dla klienta, korzystającego z usług firmy spedycyjnej. Mogą one wpływać zarówno na jakość usługi, czas jej realizacji, jak również koszt realizacji.

Perspektywy dla firm zajmujących się przewozem towarów

Szacuje się, że począwszy od roku 2020 transport drogowy będzie nadal rozwijał się bardzo dynamicznie. Na uwagę zasługuje fakt dalszych zmian związanych z prawnymi regulacjami, jak wprowadzony Pakiet Mobilności, a także wyzwań związanych z technologią. Branża transportowa, ulega digitalizacji.

Dzięki wdrażaniu automatyzacji obsługi administracyjnej, informatyzacji procesów czy optymalizacji sieci transportowych firmy spedycyjne mogą działać sprawniej. Dzięki temu mają możliwość jeszcze efektywniejszej obsługi klienta.

Zdaniem specjalistów branża transportu drogowego, przewóz towarów w Polsce jest obecnie dziedziną rozwojową, cechującą się wysokim tempem wzrostu. Analiza[1] dotychczasowego działania firm, przeprowadzona przez PWC Polska, pozwala wnioskować, że w roku 2020 oraz w kolejnych latach obserwować będzie można wzrost w zakresie obsługiwanego tonażu, przy jednoczesnym zwiększeniu znaczenia usług krajowych.

Prognozy w zakresie przewozu towarów

Reorganizacja działania przedsiębiorstw

Polskie firmy będą musiały zmierzyć się z nie lada wyzwaniem, związanym z dostosowaniem swoich działań do przepisów unijnych. Dużym wyzwaniem może okazać się dostosowanie do wymogów zawartych w tzw. Pakiecie Mobilności czy zmiany obejmujące przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz regulacji socjalnych. Ich wprowadzenie pociągnie ze sobą określone konsekwencje dla branży. Będą to np. podwyższone koszty sieci transportowej, obniżenie przychodów na skutek ograniczenia dostępu do rynku.

Przeszkodą w rozpoczęciu działalności może być także wzrost barier wejścia do branży oraz ryzyka związanego z przewozem towarów. Wzrost poziomu koncentracji, dla małych firm spedycyjnych, które nie posiadają dużych udziałów w rynku, może zwiększyć prawdopodobieństwo upadku

Zmiany w zakresie prawnych regulacji spowodować mogą przesunięcie działań polskich firm zajmujących się przewozem towarów, z rynków europejskich i zagranicznych, na rynek polski. Wymuszona internacjonalizacja nakładać będzie obowiązek otwierania siedzib na terenie innych krajów, co dla wielu firm stanowić będzie poważną barierę.

[1] https://www.pwc.pl/pl/publikacje/2019/transport-przyszlosci-perspektywy-rozwoju-transportu-drogowego-w-polsce-2020-2030.html

Indywidualna wycena transportu w ciągu 24h

Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz indywidualnej wyceny na transport towarów lub rzeczy w dowolne miejsce w Polsce oraz do takich państw jak Niemcy, Belgia czy Holandia. Na rynku spedycji działamy z powodzeniem od kilkunastu lat.