W okresie kryzysu szczególne znaczenie ma nastawienie pracowników do swoich obowiązków, perspektyw pracy, a także całej organizacji. Pracodawca powinien więc rozwijać pozytywne nastawienie swoich podwładnych zwłaszcza w trudnych i niepewnych czasach.

Czym jest nastawienie pracowników?

Nastawienie to pojęcie, które można zdefiniować jako stan psychiczny i emocjonalny. Charakteryzuje daną osobę, pracownika. Nastawienie wynika zarówno z dotychczasowych doświadczeń, jak i z tego, co dzieje się obecnie w firmie oraz świecie gospodarczym i społecznym. Nastawienie jest więc zarówno kombinacją czynników poznawczych, jak i emocjonalnych oraz behawioralnych. Dodatkowo znaczenie mogą mieć pewne podświadome elementy (na przykład lęk przed przyszłością). Należy zaznaczyć, że istnieją pewne przejawy pozytywnego i negatywnego nastawienia pracowników. Okazuje się, że pracownik o pozytywnym nastawieniu jest zaangażowany, chętnie inicjuje różne działania, lubi wykonywać swoje obowiązki zawodowe, a także prezentuje pozytywne opinie na temat firmy i własnej pracy. Z kolei do przejawów negatywnego nastawienia wobec pracy można zakwalifikować niechęć do pracy, spóźnianie się i wychodzenie wcześniej, niski poziom zadań, brak zaangażowania w pracę.

Jak rozwijać pozytywne nastawienie w trudnych czasach? Czym jest nastawienie pracowników? Jak diagnozować zmiany w nastawieniu?

Jak diagnozować zmiany w nastawieniu?

Pracodawca, któremu zależy na jak najlepszej i najbardziej efektywnej pracy swoich podwładnych, powinien diagnozować nastawienie wobec pracy w sposób regularny. Można zdecydować się tutaj na metody psychologiczne. Pomocne są tu kwestionariusze do badania postaw wobec pracy, zadowolenia z wykonywanych obowiązków i zaangażowania w pracę. Poza metodami ilościowymi, spore znaczenie ma także obserwacja pracowników w trakcie spotkań i codziennych obowiązków. W przypadku pracy zdalnej jest to trudniejsze, jednak można zdecydować się na spotkania video z pracownikami i na szczerą rozmowę. Zwykle zmiana w nastawieniu wobec pracy jest także widoczna w sposobie wykonywania zadań przez podwładnych. Osoby pozytywnie nastawione do pracy są zaangażowane i działają proaktywnie. Te z negatywnym nastawieniem mogą podchodzić z niechęcią do swoich obowiązków, nie dotrzymywać terminów i zapominać o ważnych sprawach.

Jak rozwijać pozytywne nastawienie w trudnych czasach?

Winston Churchull stwierdził kiedyś, że „Nastawienie jest małą rzeczą, która robi wielką różnicę”. Cytat ten wskazuje na ogromne znaczenie pozytywnego nastawienia wobec pracy. W trudnych, kryzysowych czasach, konieczne jest pokazanie pracownikom, że zmiana jest możliwa i ważne jest dążenie do celów zawodowych, osobistych i firmowych. Obecnie panujące realia wymagają wyjątkowych działań ze strony pracodawcy.

Szczególne znaczenie ma zadbanie o zapewnienie pracownikom bezpiecznej i efektywnej pracy zdalnej, a więc także dostępu do różnych programów i aplikacji. W ten sposób praca może być wykonywana w tak samo produktywny sposób jak w biurze. Konieczna jest rezygnacja ze wszelkich imprez integracyjnych, warsztatów stacjonarnych i innych form spotkań, jednak w zamian za to można zapewnić pracownikom szkolenia w formie online, dotyczące na przykład równowagi między sferą zawodową i prywatną (ang. word-life balance).

Bardzo ważne jest także zapewnienie zabezpieczenia finansowego dla pracowników na czas kryzysu. Niepokój, stres i lęk o przyszłość to aspekty, na które powinni zwrócić uwagę menedżerowie oraz właściciele przedsiębiorstw. Bardzo ważne jest także udzielanie pozytywnych informacji zwrotnych oraz szczegółowe opisywanie pracownikom dalszych kierunków działań. Istotne jest, aby zmiany nie były dokonywane z dnia na dzień, tylko były stopniowe. W ten sposób pracownicy zyskują pewność i są w stanie przygotować się na różne zdarzenia. Pracodawcy powinni więc połączyć pracę zdalną, szkolenia online, a także zabezpieczenie finansowe dla pracowników z informacjami zwrotnymi i docenianiem personelu

Czytaj artykuły o podobnej treści

Sprawdź cykl artykułów o tematyce #zatrudnienie #rekrutacja #rozwójosobisty.