Pod pojęciem „towary niebezpieczne” kryją się materiały i przedmioty, których międzynarodowy przewóz drogowy jest zabroniony albo dopuszczony pod pewnymi warunkami, zgodnie z Konwencją ADR.

Nasi pracownicy są przeszkoleni w kwestii transportu towarów niebezpiecznych ADR i służą doradztwem w zakresie:

 • klasyfikacji ADR,
 • warunków i sposobów przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych,
 • oznakowania przesyłek,
 • dodatkowych wymagań dot. pojazdów przewożących określony materiał niebezpieczny,
 • wyposażenia oraz załogi pojazdu,
 • kompletowania dokumentów wymaganych podczas przewozu (wzory dokumentów oraz tryb ich wydawania).

Zgodnie z ADR rozróżnia się następujące klasy towarów niebezpiecznych:

 • 1 – Materiały i przedmioty wybuchowe
 • 2 – Gazy
 • 3 – Materiały ciekłe zapalne
 • 4.1 – Materiały stałe zapalne
 • 4.2 – Materiały samozapalne
 • 4.3 – Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne
 • 5.1 – Materiały utleniające
 • 5.2 – Nadtlenki organiczne
 • 6.1 – Materiały trujące
 • 6.2 – Materiały zakaźne
 • 7 – Materiały promieniotwórcze
 • 8 – Materiały żrące
 • 9 – Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Skontaktuj się z nami, nasi spedytorzy wiedzą, jak Tobie pomóc!

M&W Spedition sp. z o.o. sp. k.

contact
Pieczęć TimoCom CashCare TimoCom ID: 123088 TimoCom – w trosce o środowisko naturalne i społeczeństwo