VAT w transporcie: najważniejsze informacje. Na co zwrócić uwagę i kiedy go się płaci?

Chcesz zlecić przewóz towarów, ale masz wiele pytań dotyczących tego, kiedy przewoźnik wystawi ci fakturę z VAT-em, kiedy zaś nie? Przygotowaliśmy krótki poradnik, który rozwieje twoje wątpliwości.

Faktura z VAT-em czy bez VAT-u?

Firmy transportowe działające legalnie na terenie Polski mają obowiązek ewidencjonować każde zlecenie czy wystawić fakturę. W zależności od tego, kto i gdzie zleca przewóz, na fakturze pojawi się VAT albo nie.

Podstawową sprawą jest to, że faktura uwzględniająca VAT musi zostać wystawiona przez przewoźnika wówczas, gdy jego klientem jest osoba fizyczna, czyli taka, która nie prowadzi działalności gospodarczej. W takim przypadku obywatelstwo klienta nie ma znaczenia. Sprawa się komplikuje, gdy transport towarów jest zlecany przez przedsiębiorstwo. W takiej sytuacji ustawodawca wyraźnie odgranicza transport na terenie Polski i wewnątrzwspólnotowy od międzynarodowego.

Aby prawidłowo wystawić fakturę, przewoźnicy muszą odwołać się do zapisów znajdujących się w Ustawie z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Jeżeli transport zleca polska firma, i to niezależnie gdzie (na terenie kraju czy w obrębie Unii Europejskiej), to w każdym z tych przypadków firma transportowa jest zobowiązana wystawić dokument rejestrujący wykonanie usługi z VAT-em. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy polska firma zleca przewóz towarów z Polski poza Unię Europejską. W takiej sytuacji przewoźnik może wystawić fakturę bez VAT, zakładając, że zostaną mu dostarczone dokumenty potwierdzające odprawę celną.

Polskie firmy transportowe chętnie współpracują z zagranicznymi podmiotami. Jak w takiej sytuacji wygląda kwestia wystawiania faktur? Niezależnie od tego, czy zagraniczny kontrahent zleci transport na terenie Polski, Unii Europejskiej, czy poza nią, przewoźnik wystawia fakturę bez VAT-u.

Kiedy VAT 0%?

Zagadnienie wystawiania faktur przez przewoźników za wykonane usługi jest bardzo obszerne. Trzeba pamiętać o co najmniej kilku wyjątkach przewidzianych przez ustawodawcę. W przypadku transportu międzynarodowego przewoźnicy mogą zastosować stawkę VAT w wysokości 0%, jeżeli trasa przebiega również przez terytorium Polski i jeżeli posiadają oni dokumenty wskazane przez ustawodawcę (zostały wymienione w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT). Inne sytuacje, w których przewoźnik może przyjąć stawkę VAT 0%, określono w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Zgodnie z tym rozporządzeniem przewoźnicy mogą zastosować taką stawkę VAT m.in. wówczas, gdy usługa przewozu towarów odbywa się w całości na terytorium kraju i stanowi część usługi transportu międzynarodowego.

Transport poza granice Unii Europejskiej a dodatkowe opłaty

Zlecając przewóz towarów, musisz mieć świadomość opłat, jakie będziesz zobowiązany uiścić z tego tytułu. Każde państwo realizuje swoją politykę w zakresie cła. Państwa wchodzące w skład Unii Europejskiej korzystają z regulacji stworzonych z myślą o unijnym obszarze celnym. W przypadku transportu towarów do krajów, które nie należą do Unii Europejskiej, trzeba wczytać się w obowiązujące przepisy. Poza cłem konieczne może być również uiszczenie opłat przewozowych. Ich wysokość jest ustalana przez ustawodawcę danego kraju.