Odpowiednie zabezpieczenie ładunku pozwala uniknąć jego uszkodzenia, a ponadto zwiększa bezpieczeństwo załadunku, przewozu i rozładunku. Co należy o nim wiedzieć?

Duża część strat notowanych przez firmy przewozowe jest spowodowana uszkodzeniami ładunku podczas transportu. Zwykle są one wynikiem zaniedbań przy zabezpieczaniu towarów. Doboru odpowiednich środków nie powinniśmy lekceważyć nie tylko ze względu na ryzyko poniesienia strat. Nieprawidłowo zabezpieczony towar stanowi także bezpośrednie zagrożenie dla osób pracujących przy jego załadunku i rozładunku, kierowcy oraz innych uczestników ruchu.

Ewentualne uchybienia narażają ponadto załadowcę lub przewoźnika na kary finansowe nałożone przez policję i Inspekcję Transportu Drogowego. Te mogą być dość wysokie, bo jeśli policjanci lub inspektorzy dopatrzą się nieprawidłowości, mogą wręczyć nam nawet 500 złotych mandatu.

Zabezpieczenie ładunku – przepisy

Sposób zabezpieczenia ładunku jest regulowany prawnie. Zagadnienia tego dotyczą następujące akty:

Akty te określają sposób zabezpieczenia ładunku oraz środki, jakie należy w tym celu wykorzystać. Co ważne, według prawa odpowiedzialność za przygotowanie ładunku do przewozu spoczywa na załadowcy. Wyjątek stanowią sytuacje, kiedy umowa przenosi ją na firmę transportową – jej postanowienia mają pod tym względem większe znaczenie niż przepisy prawa o ruchu drogowym.

Jak zabezpieczyć ładunek?

Dla zabezpieczenia ładunku największe znaczenie ma dobór odpowiedniego opakowania. Powinno ono być dostosowane do specyfiki transportowanych towarów oraz długości i warunków transportu. Podstawową funkcją jest ochrona ładunku przed uszkodzeniami mechanicznymi, niskimi i wysokimi temperaturami, wilgocią oraz innymi niekorzystnymi czynnikami. Nie może przy tym być zbyt ciężkie, by niepotrzebnie nie zwiększyć całkowitej masy pojazdu.

Do właściwości pojazdu dopasowany powinien być także rodzaj nadwozia. Musi ono posiadać odpowiednią konstrukcję i wymiary, zapewniając optymalne warunki do przewozu towarów i bezpieczeństwo wszystkim pracownikom w niego zaangażowanym oraz osobom postronnym.

Zabezpieczenie ładunku – sposoby

Na bezpieczeństwo przewozu ładunku wielki wpływ ma też sposób jego unieruchomienia. W tym celu stosuje się między innymi:

Ryzyko przemieszczania się towarów podczas transportu jest tym większe, im niższy jest współczynnik tarcia między nimi, a podłogą przestrzeni transportowej. W jego zwiększeniu pomogą maty transportowe. Na ich użycie warto zdecydować się przede wszystkim kiedy ładunek jest podatny na uszkodzenia. Układane są pod paletami, rolkami papieru lub luźnymi ładunkami.