Branża TSL zmienia się bardzo dynamicznie. Przełom roku przyniósł kilka zmian, na które muszą być przygotowane wszystkie przedsiębiorstwa działające w branży. Jakie to są zmiany? Co ważnego wydarzyło się w styczniu 2017 roku?

Zmiany w prawie transportowym

Jeszcze w listopadzie roku ubiegłego podpisana została ustawa, która bezpośrednio dotyczy reputacji kierowców i przedsiębiorców transportowych i jej utraty. Od momentu podpisania, w Polsce powstaje obowiązek przestrzegania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, w którym jasno określone jest, że do nałożenia kary na kierowcę, lub przewoźnika konieczna będzie wyłącznie jedna decyzja.

Ponadto do rozporządzenia dołączony został załącznik IV, który definiuje szczególne przypadki naruszeń. Podczas określania reputacji kierowcy, przedsiębiorcy, lub przewoźnika będą brane pod uwagę następujące czynniki:

Ponadto znowelizowana ustawa w jednym z rozdziałów wprowadza Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Będą w nim zbierane wszystkie informacje na temat przewoźników. Począwszy na podstawowych informacjach posiadaczy licencji, a skończywszy na okresie, na jaki została odebrana dobra reputacja.

Wzrost opłat drogowych

W 2017 roku opłaty drogowe zanotowały wzrost. Ceny ruszyły w górę nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach Europy. Może mieć to bezpośredni związek nie tylko z ekologią, ale rosnącymi cenami paliwa i konfliktami na Świecie.

Przed udaniem się w trasę do danego kraju, warto sprawdzić, jakie aktualnie panują ceny na poszczególnych autostradach. Nie zrobienie tego może skutkować tym, że niemiło zaskoczymy się w momencie konieczności uiszczenia opłaty na jednej z bramek autostradowych.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ryczałtu noclegów

W Trybunale Konstytucyjnym toczyło się postępowanie, które dotyczyło ryczałtów noclegów kierowców podczas ich wyjazdu zagranicznego w celach służbowych. Oficjalnie można stwierdzić, że wyrok zapadł i jest on pozytywny dla wszystkich właścicieli firm transportowych. Jednak mimo ogłoszenia oficjalnego wyroku, rządzący nie wydali ostatecznego ogłoszenia na temat prawidłowego sposobu rozliczania ryczałtu, a co za tym idzie – jego wypłaty.

Bezsprzeczne ryzyko wpłynięcia wniosków kierowców na ogromne sumy odszkodowań zostało mocno oddalone. Wyrok jest jednak niepełny, ponieważ brakuje dokładnego sposobu rozliczania tak znacznej sumy pieniędzy, jakim jest ryczałt noclegu. Jak można przeczytać w wyroku, TK zdaje sobie sprawę z zaistniałego problemu, obiecuje, że w tym roku ponownie zmienią się przepisy prawa transportowego, ale nikt nie mówi, kiedy to nastąpi.