Przeładowane samochody ciężarowe to utrapienie drogowców – powodują uszkodzenia nawierzchni i stanowią poważne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Spalają również więcej paliwa, tym samym przyczyniając się do zanieczyszczenia powietrza. Za przeładowanie pojazdu, Inspekcja Transportu Drogowego nakłada na przewoźników surowe kary. Dopuszczalne normy załadunku określone zostały w Prawie o Ruchu Drogowym.

Wymiar kary

Wymiar kary zależy m.in. od kategorii drogi, po jakiej poruszał się kierowca przeładowanego samochodu (do 8ton, do 10 ton, do 11,5 tony), a także rodzaju pojazdu i wagi, o jaką przekroczona została norma. Wysokość kar określona została następująco:

500 zł – gdy nacisk jednej lub wielu osi, rzeczywista masa całkowita lub wymiary pojazdu, przekraczają dopuszczalne wartości nie więcej niż o 10%,

2000 zł – gdy nacisk jednej lub wielu osi, rzeczywista masa całkowita lub wymiary pojazdu przekraczają dopuszczalne wartości o więcej niż 10% i nie więcej niż 20%,

15 000 zł – w pozostałych przypadkach.

Kary, nakładane z tytułu nacisku na osi, nie mają zastosowania w przypadku pojazdów przewożących towary sypkie, o ile nie zostanie przekroczona ich maksymalna masa całkowita. Margines błędu urządzeń pomiarowych ITD wynosi +/- 50 kg, dlatego podczas pomiaru, inspektorzy odejmują od wyniku ważenia 100 kg na oś.

Odpowiedzialność

Kara finansowa to nie jedyna konsekwencja, jaka czeka kierowców i przewoźników. Równie dotkliwa może okazać się konieczność zatrzymania pojazdu i przeładowania towaru. Gdy nie będzie takiej możliwości, pojazd wraz z ładunkiem zostanie usunięty na parking. Odpowiedzialność za przeładowany pojazd, w świetle prawa, dotyczy zarówno kierowcy, jak i przedsiębiorstwa transportowego, które go zatrudnia. Gdy okoliczności sprawy nie pozostawiają wątpliwości, winą za przeładowany pojazd obarczony może zostać także spedytor i załadowca. W przeciwieństwie do przewoźnika, kierowca obarczony może zostać jedynie mandatem karnym w wysokości od 20 do 500 zł, który wymierzony zostaje na miejscu. Kara dla firmy transportowej nakładana jest natomiast po przeprowadzeniu szczegółowego postępowania wyjaśniającego.