Spisanie zlecenia transportowego powinno być zwieńczeniem ustaleń pomiędzy klientem a firmą transportową. Z poniższego poradnika dowiesz się jakie punkty powinny zawierać się w tym dokumencie i jakie są dobre praktyki przy tworzeniu umowy, która będzie stanowiła zabezpieczenie dla obu stron. 

Co to jest zlecenie transportowe?

Zlecenie transportowe określa się również mianem umowy przewozu. To pisemna forma uzgodnień, jakie nastąpiły między firmą realizującą usługę przewozu (np. firma spedycyjna) a zleceniodawcą. Spisanie tych ustaleń zapewnia transparentność współpracy, uwypukli obowiązki i prawa obu stron oraz wskaże podstawy prawne, które będą wykorzystane przy ewentualnym określaniu odpowiedzialności stron umowy. 

Umowę przewozu precyzyjnie definiują przepisy kodeksu cywilnego, art. 774. Zakłada, że w wyniku umowy przewozu „przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy”.

Zleć transport z M&W Spedition

Zadbamy o bezpieczeństwo obu stron umowy, a także sprecyzujemy najistotniejsze kwestie związane z załadunkiem.

Co uwzględnić w takim zleceniu przewozu towarów?

Podstawą jest w tym przypadku spisanie informacji odnoszących się do:

  • przedmiotu zlecenia – czyli określenia ładunku,
  • wskazania punktu startowego, w którym należy odebrać towar oraz co jest docelową destynacją,
  • ram czasowych przewidzianych na wykonanie usługi przewozu,
  • wynagrodzenia dla firmy transportowej oraz sposobu płatności,
  • określenia odpowiedzialności w razie zgubienia, kradzieży lub zniszczenia powierzonego ładunku.

Opcjonalne punkty, które mogą znaleźć się w zleceniu transportowym

Wymienione wyżej aspekty odnoszą się do podstawowych kwestii formalnych wynikających z realizacji umowy przewozu. Warto jednak doprecyzować także pożądaną metodę zabezpieczenia towaru w trakcie wykonywania usługi transportowej. 

Zaleca się także uwzględnienie konkretnej procedury, która powinna być wdrożona w sytuacji, gdy nastąpi opóźnienie w wykonaniu przewozu lub zniszczenia ładunku.

Dla kogo umowa przewozu jest korzystna?

Spisanie zlecenia transportowego jest polecane dla zabezpieczenia interesów obu stron zaangażowanych w usługę przewozu. Pozwala jednoznacznie wskazać konkretny zakres prac, do jakich zobligowała się firma transportowa nie pozostawiając tu pola do niedomówień. 

To także opłacalne dla zleceniodawcy – pozwala bowiem sprecyzować czas realizacji oraz sposób zabezpieczenia ładunku czy też sposobu postępowania w przypadku zagubienia czy zniszczenia towaru.

7 punktów, które musi zawierać zlecenie transportowe

Czy prawo zmusza do obligatoryjnego podpisania zlecenia transportowego?

Warto na tym etapie podkreślić, że nie ma przepisów prawnych, które wskazują na konieczność sfinalizowania umowy w formie pisemnej. Już sama wola wyrażona w formie ustnej dotycząca nawiązania współpracy jest wiążąca. 

Zarówno dla swojego bezpieczeństwa jak i klienta warto jednak poświęcić chwilę na sformalizowanie poczynionych ustaleń i przeniesienie ich na papier – z pewnością zapewni to komfort psychiczny obu stronom i pozwoli na jednoznaczne wykazanie ewentualnych nieprawidłowości.

Jaką postać powinna mieć umowa przewozu?

Z uwagi na brak sprecyzowanych wymogów formalnych wobec takiego zlecenia transportowego może ono przybierać różne formy. Zarówno w postaci dokumentu podpisanego przez obie zaangażowane strony, jak również w ramach akceptacji przez email. Inną opcją może być też zatwierdzenie w dedykowanym systemie wewnętrznym, do którego dostęp ma zarówno zleceniobiorca jak i zleceniodawca. Ta dowolność stanowi dodatkowe ułatwienie w zakresie zatwierdzania takiej umowy przewozu. 

Spisanie zlecenia transportowego to dobry kierunek dla wszystkich zaangażowanych w proces przewozu. Pozwoli bowiem przyjąć jednoznaczny sposób postępowania w zakresie zabezpieczenia ładunku, czy procedury w przypadku kradzieży, zniszczeń, czy opóźnień na trasie. 

Postanowienia zawarte w tej umowie przewozu mogą także stanowić dowód w przypadku ewentualnego wejścia na drogę sądową. Bez względu na kierunek, w jakim potoczą się losy takiej współpracy – uprzednie spisanie takiego zlecenia z pewnością ułatwi całą procedurę.

Profesjonalne usługi spedycyjne

Szukasz firmy, która terminowo i bezpiecznie dostarczy Twoje towary w dowolne miejsce w Polsce, a także do wielu lokalizacji w takich Państwach jak Niemcy, Belgia, Holandia czy Francja? M&W Spedition jest właśnie taką firmą.