Polscy pracownicy nie zawsze są zadowoleni z życia zawodowego. Jak pokazują zeszłoroczne badania Hays Poland, zaledwie 6 procent Polaków ocenia poziom satysfakcji ze swojego zajęcia „bardzo wysoko”. Zdecydowanie więcej ankietowanych określa go jako „wysoki” – było ich 35 procent. To oznacza, że większość naszych rodaków pracę traktuje jak przykry obowiązek, a nie jak okazję do wykorzystania swoich kompetencji, ich rozwoju i zdobycia nowych.

Co wpływa na satysfakcję z warunków zatrudnienia? Jak się okazuje, kluczowy nie jest wcale aspekt finansowy, na który uwagę zwracają przede wszystkim młodzi pracownicy. Równie istotne są dla nich takie czynniki jak możliwości rozwoju, atmosfera w pracy i docenienie ich wkładu. Starsi ankietowani wspominali także o możliwości pogodzenia życia prywatnego i zawodowego, stabilności zatrudnienia oraz niezależności. Ta wiedza to ważna pomoc dla przedsiębiorców, którzy chcą odpowiednio zmotywować swoich pracowników.

Rodzaje motywacji – wewnętrzna i zewnętrzna

Motywacja jest niezbędna do tego, by zbudować złożony z profesjonalistów, zaangażowany i świadomy wspólnych celów zespół. W najprostszych słowach to zbiór działań mających na celu zachęcenie pracowników do wydajnej pracy. Te można zaklasyfikować jako:

Rodzaje motywacji – pozytywna i negatywna

Inny sposób klasyfikacji polega na rozróżnieniu motywacji pozytywnej i negatywnej. Ta pierwsza obejmuje wszystkie działania, dzięki którym pracownicy bardziej zaangażują się w pracę zespołu. Może to być system premii finansowych, pochwał i nagród niematerialnych, dbałość o atmosferę w pracy i wyposażenie stanowiska, opieka lidera bądź mentora lub regularny feedback. To właśnie motywacja pozytywna jest przez większość specjalistów polecana jako skuteczne narzędzie poprawiające efektywność przedsiębiorstwa.

Motywacja negatywna zazwyczaj przynosi zaś efekty odwrotne od zamierzonych. Polega na stworzeniu systemu kar – finansowych i niefinansowych – dla pracowników, którzy dopuszczą się określonych przewinień lub nie osiągną zaplanowanych celów. Wizja konsekwencji skutecznie odstrasza ich jednak od podejmowania jakichkolwiek inicjatyw, zaś konieczność wypracowania normy może być źródłem sporego stresu i tym samym prowadzić do blokad i wypalenia.

Skuteczna motywacja. Po jakie narzędzia sięgnąć?

Chociaż przekonanie o decydującym znaczeniu aspektu finansowego wciąż jest żywe, to większość wykwalifikowanych pracowników zwraca uwagę przede wszystkim na inne sposoby motywacji. Wprawdzie ponad połowa ankietowanych przez Hays Poland stwierdziło, że wysokość wynagrodzenia ma wielki wpływ na satysfakcję z pracy, to wszyscy cenią sobie również pozostałe elementy motywacji ze strony pracodawcy. Mogą to być między innymi:

organizację pracy przy poszanowaniu zasad work-life balance oraz poczucie bezpieczeństwa i stabilności zatrudnienia.

Budowanie motywacji pracowników M&W Spedition