Wyznaczenie opłacalnej a zarazem konkurencyjnej stawki za kilometr w branży transportowej to swojego rodzaju wyzwanie. Stawka powinna pozwolić nie tylko na pokrycie kosztów zlecenia, ale i generować zyski dla firmy świadczącej usługi transportu, przy jednoczesnym zachowaniu atrakcyjnej oferty dla klienta.

Jak wyznaczyć stawkę za kilometr w krajowym transporcie drogowym?

Cenę za kilometr warunkuje wiele czynników. Punktem wyjściowym powinno być wskazanie wszelkich dostępnych kosztów, które ponosi np. firma spedycyjna przy przeliczeniu na każdy kilometr przyjętego zlecenia. 

W zdecydowanej większości przypadków konieczna jest weryfikacja poniesionych wydatków w przeliczeniu na jeden kilometr.

Zaliczamy tutaj między innymi koszt:

  • paliwa – należy tutaj dokonać obliczeń przy uwzględnieniu aktualnej ceny za 1 litr w przeliczeniu na spalanie przy 100 km. Wówczas poznamy cenę paliwa za każdy przejechany kilometr,
  • wszelkich opłat drogowych, które ponosi przewoźnik podczas wykonywania zlecenia,
  • OC i AC oraz OCP i AC przy przekalkulowaniu na jeden dzień roboczy,
  • materiałów eksploatacyjnych – zaliczamy tutaj między innymi wszelkie płyny i oleje, 
  • amortyzacji pojazdu – należy tu uwzględnić koszt koniecznych przeglądów oraz serwisu. W tym przypadku zaleca się podzielić ponoszoną rocznie sumę kosztów przez uśrednioną w ciągu roku liczbę kilometrów,
  • pensji dla kierowcy wraz z opłatami do ZUSu i dietą – taki roczny koszt trzeba podzielić przez sumę kilometrów, jaką przewoźnik wykonuje w ciągu roku,
  • opon – w tym przypadku należy posiłkować się wyliczeniami, które pozwolą wskazać, na jak długo starcza nowy komplet opon w przeliczeniu na 1 kilometr,
  • związany z wykonaniem tzw. pustych przebiegów, czyli powrotu kierowcy bez ładunku powrotnego.

Dokładna wycena usługi transportowej

Zlecając nam transport otrzymasz dokładną wycenę i kompleksową obsługę. Jesteśmy specjalistami w transporcie ładunków na terenie Polski oraz  UE.

BAF, czyli korekta paliwowa – na czym polega?

BAF stanowi przykład dopłaty, która pozwala wyregulować stawki za usługi transportowe w ramach zmieniającej się ceny paliw, która jest najważniejszą składową w zakresie kosztów przewozu. Wysokość wskaźnika BAF jest określana w odniesieniu do bieżącej i uśrednionej ceny za 1 metr sześcienny oleju Ekodiesel wg PKN Orlen.

Z uwagi na to, że wartość tego wskaźnika jest zawsze podawana ze stosownym wyprzedzeniem, a konkretnie do 15-ego dnia miesiąca – stwarza to optymalne warunki do doprecyzowania kosztów transportu.

Dopłata drogowa to kolejny aspekt wpływający na koszt transportu krajowego

W ramach tej dopłaty wykazuje się poniesione koszty z tytułu korzystania z płatnych dróg. Obowiązuje ona na wskazanych odcinkach dróg krajowych, ekspresowych oraz na autostradach. Z uwagi na wprowadzenie wspomnianego e-myta zdecydowana większość firm transportowych wprowadziła właśnie wysokość tej opłaty do listy ponoszonych kosztów.

Ile wynosi i od czego zależy stawka za kilometr w krajowym transporcie drogowym?

Rodzaj trasy również określa cenę transportu

Zaplanowana trasa w ramach wykonania usługi transportowej to kolejny aspekt, który wpływa na stawkę za kilometr w ramach transportu krajowego. W sytuacji, gdy np. przewoźnik ma pokonać znaczny odcinek drogi prowadzący przez tereny górzyste – wówczas będzie to również skorelowane z większymi kosztami paliwa, co w ostatecznym rozrachunku wpłynie również na wyższą cenę usługi przewozowej.

Stawki za kilometr w transporcie drogowym w 2021 Jakie są prognozy na 2022?

W 2021 r. można było odnotować wzrost stawek za usługi transportowe. Restrykcje związane z pandemią koronawirusa ograniczyły zainteresowanie dobrami konsumpcyjnymi, jednak równolegle z tą tendencją wzrosło zapotrzebowanie na produkty europejskie. Finalnie doprowadziło to do podwyższenia stawek transportowych.

W kwestii prognoz na 2022 rok – można tutaj spodziewać się dalszego podniesienia stawek. Będzie to wynikać z ożywiania gospodarki po restrykcjach związanych z pandemią covid-19 oraz rosnącymi kosztami paliwa.

Jak uchronić się przed wzrostem cen transportowych?

Świadomość zmian jakie zachodzą w globalnej gospodarce pozwala podjąć odpowiednie środki zapobiegawcze, dzięki którym będzie można zredukować koszty transportu. Pierwszym krokiem powinno być planowanie zleceń z jak największym wyprzedzeniem. Pomoże to firmie spedycyjnej na łączenie ładunków od kilku zleceniodawców, co finalnie przełoży się na większe oszczędności. Praktykowanie tej zasady będzie miało w dalszej perspektywie odzwierciedlenie w realnym obniżeniu stawek za kilometr transportu krajowego.  

Kolejny aspekt wyraża się w nawiązaniu współpracy z zaufaną firmą spedycyjną, która na pierwszym planie stawia korzyść swoich partnerów biznesowych. Można wówczas oczekiwać, że przedstawiciel sam doradzi najbardziej ekonomiczne rozwiązanie, o ile priorytetem nie jest szybkość realizacji.

Dzięki powyższym danym powinieneś wiedzieć na bazie jakich wyliczeń dokonuje się określenia stawki za kilometr transportu. W obniżeniu tych kosztów może pomóc planowanie prac z odpowiednim wyprzedzeniem, co z kolei może pomóc firmie transportowej na podjęcie działań optymalizacyjnych, w tym łączenia ładunków. Finalnie może się to przełożyć na realne oszczędności.

Transport zawsze na czas

Od wielu lat transportujemy towary oraz rzeczy na terenie całej Polski, a także do takich krajów jak Niemcy, Belgia, Francja czy Holandia. Szukasz doświadczonej spedycji dla swoich ładunków? Skontaktuj się z nami i uzyskaj dokładną i rzetelną wycenę