MBO (Managment by Objectives) to system zarządzania przez cele, który cieszy się rosnącą popularnością. Coraz więcej menadżerów i dyrektorów decyduje się na tę formę, która daje osobom zarządzającym możliwość kontrolowania działań organizacji, jaką jest zakład pracy. MBO można stosować w każdej dziedzinie i branży. System jest dobrze postrzegany przez pracowników wszystkich szczebli. Pozwala zintegrować zespół wokół wspólnego celu.

MBO – co to jest?

Managment by Objectives to system zarządzania przez cele, który powstał w latach 50. XX wieku, jego twórcą był znany ekspert ds. zarządzania Peter Drucker. W MBO menadżerowie podejmują inicjatywy i wprowadzają zmiany. MBO umożliwia sprawdzenie stanu realizacji celów przez zespół oraz poszczególnych pracowników. Pozwala również na ocenę rozwoju i jakości pracy konkretnej osoby w danym zespole. System ma wiele zalet, tzn. ułatwia pracę kadrze menadżerskiej oraz zwiększa wydajność i zaangażowanie pracowników. Realizacje celu ustala się wspólnie z pracownikiem, ponieważ to motywuje i zwiększa zaangażowanie. MBO ma na celu wzmocnić firmę, wykorzystując do tego ruch pochodzący od wszystkich pracowników.

Jakie mogą być cele w firmie?

W zależności od profilu firmy, za cel w MBO można uznać:

  • Realizacje ważnego projektu w określonym czasie,
  • Lepsze wyniki finansowe,
  • Wprowadzenie na rynek nowego projektu,
  • Pozyskanie nowych klientów,
  • Zwiększony przychód
  • Pozytywne opinie klientów, itp. .

Każda firma powinna mieć cele krótkoterminowe i długoterminowe.

Jak skutecznie realizować cele w firmie. Czym jest Managment by Objectives?

W jaki sposób wyznaczyć cele w firmie?

Według MBO cele w firmie powinny być jasno określone, realne, określone w czasie oraz mierzalne, realistyczne i osiągalne. Dzięki temu każdy pracownik, zarówno niższego, jak i wyższego szczebla wie, jakie są dążenia firmy. Cele muszą być zgodne ze strategią przedsiębiorstwa. Ważne, aby każde, nawet najmniejsze działanie sprzyjało osiągnięciu większego celu. W wyznaczaniu celów firmy należy określić jej misje oraz wizje. To zadanie dla właściciela firmy. Kolejnym etapem jest określenie wymarzonego stanu, w jakim powinna znaleźć się firma. To zadanie dla zarządu. Warto obrać trzy kierunki, tzn. strategiczny, taktyczny i operacyjne, które ułatwią osiągnięcie założonych celów.

Na czym polega kaskadowanie celów?

Kaskadowanie celów to rozwinięcie celów na poszczególne struktury. Działanie to jest bardzo korzystne, ponieważ dzięki niemu każdy pracownik angażuje się we wspólne działanie i osiąganie celów. Duże cele dzieli się  na mniejsze i przydziela do konkretnych pracowników. W kaskadowanie celów ważna jest komunikacja strategii. Przełożeni rozmawiają z podwładnymi, dzięki temu strategie są jasne, zrozumiałe i doprecyzowane.

Jak nagrodzić realizację celów?

W MBO ważny jest system grywalizacji, czyli wykorzystanie mechanizmów znanych z gier komputerowych. Dzięki temu łatwiej jest utrzymać zaangażowanie, budować nawyki oraz kształtować pozytywne zachowania. Za wykonywanie poszczególnych celów lub częściowych zadań przewiduje się nagrody  dla pracowników objętych systemem MBO. Mogą uzyskiwać wirtualne punkty, oznaki i przechodzić na kolejne poziomy. Nagrody są formą zapewniającą zabawę, jednocześnie motywują do efektywnej pracy i nauki oraz budują dobre nawyki. Wirtualne oznaki są dobrą okazją o starania się o awans czy podwyżkę.

Czytaj artykuły o podobnej treści

Sprawdź cykl artykułów o tematyce artykuł z serii #zatrudnienie #rekrutacja #rozwójosobisty.