Transport drogowy to zagadnienie, w którym najważniejszą rolę odgrywają względy bezpieczeństwa. Przepisy prawa wymuszają na kierowcach przestrzeganie norm związanym m.in. z czasem pracy. Przepis ten zmniejsza  prawdopodobieństwo wystąpienia groźnych kolizji i wypadków drogowych. Czym grozi nieprzestrzeganie tych norm? Jakie urządzenia służą do rejestrowania czasu pracy kierowców?

Polskie i unijne przepisy

Polskie oraz unijne przepisy prawne regulują zagadnienie czasu pracy kierowców. Przedsiębiorstwa zajmujące się transportem osób i towarów oraz kierowcy zobowiązani są do przestrzegania norm zawartych w Ustawie o transporcie drogowym i czasie pracy kierowców z dnia 5 kwietnia 2013 roku, a także w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 roku. Przepisy te dotyczą pojazdów, których dopuszczalna masa przekracza 3,5 tony. Przewoźnicy i kierowcy zobligowani są do stosowania urządzeń (tachografów) mierzących czas pracy i jazdy, długości przerw na odpoczynek, przejechany dystans oraz rejestrujące inne ważne wskaźniki. Stąd za nieprzestrzeganie tych norm grożą surowe kary, które obejmują zarówno przewoźnika, jak i kierowcę.

Odpowiedzialność przewoźnika

Jaka odpowiedzialność grozi za naruszenie norm związanych z czasem pracy kierowców? Przewoźnikom grożą kary m.in. za:

Kary grożą również za przekroczenie czasu pracy oraz nieprowadzenie stosownej ewidencji czasu pracy, czy nawet nieudzielenie przerwy kierowcy. Aktualny taryfikator kar przewiduje mandat w wysokości 100 zł za przekroczenie tygodniowego czasu pracy do 2 godzin; Kara 300 zł grozi za przekroczenie od 2 do 10 godzin. Natomiast 500 zł wyniesie kara za przekroczenie tygodniowego wymiaru czasu pracy powyżej 10 godzin. Za rażące naruszenia firmie transportowej grozi nawet odebranie licencji.

Aktualny taryfikator – kary dla kierowców

Nie tylko przewoźnicy mogą zostać ukarani. Taryfikator przewiduje także kary dla kierowców. Za przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu do godziny oraz za każdą następną rozpoczętą godzinę grozi 100 zł mandatu. Kierowcom grozi również 100 zł kary za skrócenie dziennego czasu odpoczynku o czas powyżej 15 minut do jednej godziny oraz za każdą następną rozpoczętą godzinę.

Do pomiaru czasu pracy kierowców służą tachografy. Sa to specjalistyczne urządzenia rejestrujące aktywność za kierownicą, określające czas jazdy, czas pracy, przerw i odpoczynku. Za nieużywanie tachografu taryfikator przewiduje dla kierowcy karę w wysokości 2000 zł. Podobnie jak za samowolną ingerencję w pracę tachografu, wskutek której nastąpiła zmiana wskazań urządzenia.