Prowadzenie działalności w sektorze usług transportowych wiąże się z ogromem odpowiedzialności. To nie tylko terminowe dostarczenie ładunku we wskazane miejsce, ale i zabezpieczenie go przed zniszczeniem czy kradzieżą. Sprawdzona firma transportowa sięga także po dedykowane ubezpieczenia. Oto przegląd najpopularniejszych!

OC przewoźnika w transporcie krajowym

Jednym z takich środków bezpieczeństwa jest objęcie przewoźnika ochroną ubezpieczeniową, która będzie obejmować szkody rzeczowe w sytuacji, gdy dojdzie do zniszczenia lub straty przewożonego ładunku. Zabezpieczenie będzie także obejmować finansowe w sytuacji gdy dostawa ulegnie opóźnieniu. 

Opcjonalnie można rozszerzyć te gwarancje także o odpowiedzialność cywilną w sytuacji wystąpienia szkody z uwagi na kradzież i wiele innych aspektów, które mogą dotyczyć przewoźnika w zależności od rodzaju przewożonego ładunku.

OC spedytora

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje nie tylko przewoźnika oraz powierzony mu towar, ale również spedytorów. Poza oc od szkód finansowych i rzeczowych, które nastąpiły wskutek niedostatecznego dopełnienia obowiązków z tytułu zawartej umowy można także rozbudować i ten pakiet ochrony. W zależności od ubezpieczyciela może to dotyczyć np. nieprawidłowej konfekcji.

Bezpieczny transport w Polsce oraz w UE

Z nami Twój ładunek jest bezpieczny. Sięgamy po nowoczesne, sprawdzone i bezpieczne rozwiązania, które pozwalają na stały monitoring transportowanych ładunków.

Ubezpieczenie cargo

Ta forma ubezpieczenia dotyczy zarówno utraty jak i zniszczenia towaru we wszystkich możliwych rodzajach transportu (drogowym, kolejowym, lotniczym, lądowym i morskim). W sytuacji, gdy dojdzie do uszkodzenia powierzonego ładunku – wówczas ubezpieczyciel gwarantuje wypłatę odszkodowania. 

Warto powołać się tutaj na konkretne sytuacje, podczas których można oczekiwać wypłaty środków w ramach tego ubezpieczenia. Jeżeli np. pojazd ulegnie wypadkowi, a ładunek zostanie skradziony – wówczas jak najbardziej jest to objęte ubezpieczeniem cargo.

Co obejmuje cargo?

Co do zasady od chwili zawarcia ubezpieczenia ochronie podlega nie tylko sam ładunek, ale także cały proces przewozu skończywszy na rozładunku. Szczegółowa definicja przewozu jak i zakres jej trwania jest już uzależniony od tego, czy towary przewozi np. zewnętrzna firma, czy może następuje to w obrębie jednego zlecenia.

Ubezpieczenie cargo chroni w przypadku wypadków i kolizji, a także klęsk żywiołowych czy rabunku.

Poznaj ubezpieczenia ładunków, przewoźników i spedycji

OCS – ochrona ubezpieczeniowa spedytorów

Ten rodzaj ubezpieczenia jest dedykowany dla przedstawicieli spedycji, którzy chcieliby wyposażyć się w zabezpieczenie zarówno przed własnymi błędami jak i przed niemożliwymi do przewidzenia zdarzeniami. W ramach OCS można oczekiwać odszkodowania w sytuacji, gdy spedytor nie dopełnił jakiegoś obowiązku lub wykonał to niepoprawnie. Może to dotyczyć np. opracowania niepoprawnej trasy, przedłożenia błędnych dokumentów do kontroli, niedostatecznego przygotowania ładunku na czas przewozu.

Podczas zawierania ubezpieczenia OCS konieczne jest określenie tzw. sumy gwarancyjnej, która docelowo będzie punktem odniesienia w przypadku wystąpienia szkód.

Wykupienie takiej polisy to jeden z elementów, który przekłada się na większe zaufanie u potencjalnych klientów zainteresowanych powierzeniem usługi transportu. 

Ubezpieczenia w transporcie i spedycji – inwestycja, która procentuje

Każde przedsiębiorstwo, które zajmuje się świadczeniem usług spedycyjno-przewozowych powinno zabezpieczyć się w postaci stosownych ubezpieczeń. Konkretna oferta powinna być dostosowana do potrzeb firmy, specyfiki jej działania i do rodzaju ładunków, z jakimi ma do czynienia. Takie gwarancje mają bezpośrednie przełożenie na nawiązanie kolejnych współprac i większą konkurencyjność na rynku.

Usługi spedycyjne najwyższej jakości

Nasza firma oferuje kompleksowe usługi spedycyjne. Dostarczamy towary i rzeczy na terenie całego kraju oraz do takich państw jak Niemcy, Francja, Holandia oraz Belgia. Z nami przewieziesz materiały budowlane, maszyny, drewno, konstrukcje stalowe, części samochodowe oraz wiele innych ładunków.