Pierwszy etap poniższych rozważań powinno stanowić doprecyzowanie czym zajmują się przewoźnicy, a czym spedytorzy. Odnosząc się do pierwszej grupy – przewoźnicy zasilają szeregi firmy transportowej, która dysponuje swoją flotą pojazdów. Dzięki temu może podejmować się zleceń transportowych. Spedytorzy nie posiadają własnych pojazdów, a skupiają się na organizowaniu całej procedury transportu. Wspólnym mianownikiem obu tych branż jest to, że koncentrują się na transporcie towarów.

Za co odpowiada spedytor?

Przedstawiciel firmy spedycyjnej nieustannie współpracuje z przedsiębiorstwami transportowymi. Organizuje i czuwa nad całym procesem przewozu zarówno w przypadku zleceń krajowych jak i międzynarodowych. Wyraża się to w planowaniu usługi przewozu, dobraniu optymalnych tras oraz bieżącym monitorowaniu przebiegu zlecenia.

Spedytor jest też do stałej dyspozycji przewoźnika, co ma niebagatelne znaczenie szczególnie na międzynarodowych trasach. W razie kontroli kierowca może wesprzeć się wiedzą doświadczonego spedytora, który pomoże płynnie przejść przez ten proces.

Holistyczne podejście do tematu i opieka nad powierzonym ładunkiem w połączeniu z czuwaniem nad dochowaniem terminu i prawidłowym obiegiem dokumentów to te mniej widoczne elementy pracy spedytora. Finalnie przekładają się one jednak na kompleksową realizację zlecenia.

Doświadczona firma spedycyjna

Jesteśmy firmą spedycyjną, która działa na rynku transportu od wielu lat. Zapewniamy przejrzyste warunki współpracy w celu efektywnej realizacji zleceń.

Jak powinna przebiegać intratna kooperacja na linii przewoźnik – spedycja?

Niezbędny punkt na liście to w pełni transparentne warunki współpracy, które powinny definiować udaną współpracę między przewoźnikiem a spedytorem. Na uwagę zasługuje tutaj:

  • stała stawka za każdy kilometr,
  • zapewnienie regularnych zleceń zarówno krajowych jak i międzynarodowych,
  • zagwarantowanie ładunków całopojazdowych,
  • pomoc przy wyszukiwaniu ładunków powrotnych,
  • terminowe płatności,
  • określenie procedur w przypadku zniszczenia lub kradzieży ładunku.

Czy współpraca przewoźnika ze spedytorem jest korzystna?

Kluczem do osiągnięcia satysfakcjonujących warunków współpracy jest określenie swoich potrzeb i oczekiwań. W przypadku przewoźników dysponujących specjalistycznymi autami dostosowanymi np. do konkretnego typu ładunków może dojść do zachowania ciągłości zleceń z danego obszaru. 

Niewątpliwą korzyścią we współpracy przewoźnika z firmą spedycyjną jest oszczędność czasu na samodzielnym wyszukiwaniu ofert od klientów końcowych.

Wykaz cech, które powinny wyróżniać udaną współpracę pomiędzy spedycją a przewoźnikiem

Jak przewoźnicy mogą zadbać o swoją konkurencyjność na rynku?

Na bazie obecnych tendencji można wysnuć wnioski, które określają jacy przewoźnicy są najbardziej pożądani wśród firm spedycyjnych. Zgodnie z tymi obserwacjami przyjmuje się, że posiadacze ciągników siodłowych z naczepą o ładowności do 24 ton szybko i bez trudu znajdują kolejne zlecenia. Taki pojazd umożliwia transport wielkogabarytowych ładunków i linii produkcyjnych.

Podstawy prawne spedycji w Polsce

Jednym z takich dokumentów jest umowa przewozu, która definiuje obowiązki spedytora i przewoźnika w kontekście realizacji usługi przewozu. Równie istotne są przepisy szczegółowe, które określają sposób postępowania z konkretnymi rodzajami ładunku (jak np. Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i gospodarki Morskiej). 

Niemniej ważne są także Ogólne Polskie Warunki Spedycji (OPWS), które stanowią zbiór dobrych praktyk dotyczących realizacji usług spedycyjnych. Mogą mieć bezpośrednie przełożenie na brzmienie ustaleń między kontrahentem a spedytorem. 

Treść OPWS opracowuje Polska Izba Spedycji i Logistyki. Nie są jednak źródłem prawa i mają charakter dobrowolny – nie obowiązują bowiem do każdej zawieranej umowy. Aby to nastąpiło, muszą być dołączone do konkretnej umowy przewozu. Co więcej – mogą być przedmiotem negocjacji, co pozwoli uzyskać satysfakcjonujące warunki dla obu stron.

Powyższy poradnik powinien jednoznacznie wskazać czym zajmuje się spedycja oraz przewoźnicy. Udana kooperacja pomiędzy nimi przełoży się na efektywną realizację zleceń i pozyskiwanie kolejnych współprac.

Spedycja w kraju i za granicą

Firma M&W Spedition oferuje profesjonalne usługi spedycyjne w Polsce oraz transport do takich krajów jak Belgia, Holandia, Niemcy czy Francja. Naszym atutem jest doświadczenie, terminowość oraz przejrzyste warunki współpracy.