W ostatnim czasie nastąpiły duże zmiany w zakresie przewozu drogowego towarów wrażliwych. Są na tyle znaczące, że każdy, kogo one dotyczą, powinien się z nimi zaznajomić. Co oznaczają? O czym powinniśmy pamiętać? O tym wszystkim w dzisiejszym artykule.

Nowe wymagania pojawiły się całkiem niedawno. Na podstawie ustawy z 9 marca weszły w życie 18 kwietnia 2017 roku. Jak wspomnieliśmy we wstępie, nowa ustawa określa regulacje dotyczące przewozu towarów wrażliwych, a najważniejszym celem tych zapisów jest ograniczenie poziomu uszczupleń w VAT oraz podatku akcyzowym.

Czym są towary wrażliwe? Jakie produkty należy zaliczyć do tej grupy?

Ustawa określa jasno, że jest to pewna grupa produktów: różne rodzaje paliw (paliwa silnikowe, ich pochodne i paliwa opałowe), susz tytoniowy, oleje i preparaty smarowe (stosowane jako dodatki do paliw silnikowych), całkowicie skażony alkohol etylowy, ale też wyroby mające w swoim składzie taką substancję (mogą to być na przykład rozcieńczalniki i rozpuszczalniki).

Nie wszystkie jednak ilości będą monitorowane, bo te przesyłki, które nie przekraczają 500 kg wagi lub 500 litrów objętości, są wyłączone z kontroli. Jest tu jednak pewien wyjątek – susz tytoniowy podlega monitorowaniu nawet w najmniejszych ilościach.

Transport i spedycja z pasją

Nasza firma z pasją zajmuje się dostarczaniem ładunków. Działamy na nowoczesnym sprzęcie z wykorzystaniem zaawansowanych strategi spedycyjnych. 

Wiemy już o jakich towarach (i jakich ilościach) mowa. Gdzie jednak zgłosić przewożony towar?

Umożliwia to specjalnie utworzony rejestr zgłoszeń. Prowadzony jest w systemie teleinformatycznym, a osobą odpowiedzialną za jego poprawne działanie został szef Krajowej Administracji Skarbowej. Zgłoszeń powinno dokonywać kilka zainteresowanych podmiotów. Firma wysyłająca i odbierająca towar, jak i przewoźnik.

Przesyłać zgłoszenia, ale też ewentualne uzupełniać je i aktualizować można za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Jeśli system nie będzie działał (na przykład przez awarię), to dostępna jest procedura awaryjna. W tej sytuacji zgłoszenia powinno się dokonać na dokumencie, jaki zastępuje zgłoszenie, przesłanym do wyznaczonego organu Krajowej Administracji Skarbowej.

Monitoring przewozu towarów wrażliwych

Sankcje, kary? O czym pamiętać?

Jak w każdej sytuacji i tu mogą się zdarzyć problemy, które wiążą się z konsekwencjami. Jeśli na przykład zapomnimy zgłosić, że przewozimy tego rodzaju towar, to zostaniemy zatrzymani, a kontynuacja przewozu nastąpi dopiero po dopełnieniu niezbędnych formalności. Może też zdarzyć się tak, że w czasie kontroli wykryte zostaną nieprawidłowości, co do ilości, masy czy objętości  towaru. W tej sytuacji na środek transportu lub towar mogą zostać nałożone tzw. zamknięcia urzędowe.

Kary finansowe mogą odstraszyć. Brak zgłoszenia przewozu towarów przez podmiot wysyłający lub odbierający to koszt w wysokości 46 proc. wartości netto przewożonego towaru. Jeśli zaś zapomni o tym przewoźnik, to trzeba przyszykować się na karę w wysokości 20 tys. zł.

Jak więc widzimy, nowe prawo nakłada na przewoźników dodatkowe obowiązki. Jednak przestrzegając podstawowe wymogi, nie mamy się czego obawiać.

Spedycja z 13-letnim doświadczeniem

Firma M&W Spedition działa na rynku już od 13 lat. Od tego czasu zagłębiamy wiedzę i doświadczenie oraz zdobywamy zaufanie.  Zlecenia transportowe zawsze planujemy z wyprzedzeniem, aby zachować termin dostawy.