Pakiet mobilności to największa dotychczas w branży transportowej zmiana przepisów. Bezpośrednio dotyka wszystkich przewoźników działających aktywnie na terenie Unii Europejskiej. Początek zmian miał miejsce już w zeszłym roku, jednak na tym nie koniec. Sprawdźmy, na jakie nowości muszą przygotować się właściciele firm transportowych wraz z następstwem zmian, które zostaną wdrożone w lutym 2022 roku.

Podsumowanie dotychczasowych zmian w ramach Pakietu Mobilności

Na samym początku przyjrzymy się dotychczasowym zmianom, które były już opisane w poprzednim artykule. Już w sierpniu 2020 roku zobligowano każdego kierowcę do powrotu do centrum operacyjnego na co najmniej 45 godzin co każde 4 tygodnie w celu zrealizowania należnego odpoczynku. Oczywiście istnieją pewne odstępstwa od tego zapisu, w przypadku odbioru skróconego odpoczynku tygodniowego dwa razy z rzędu.

Kolejną istotną zmianą jest możliwość wydłużenia czasu prowadzenia pojazdu przez kierowcę maksymalnie o dodatkową godzinę, o ile okoliczności są wyjątkowe, a taki transport nie zagraża w żadnym wypadku bezpieczeństwu. Dodatkowo wprowadzono zapis o możliwości wykorzystania 45-minutowej przerwy w pojeździe kierowanym przez inną osobę, o ile do transportu wyznaczono załogę kilkuosobową.

Te zmiany zostały już wprowadzone w życie i funkcjonują. Zobaczmy zatem, co czeka nas już za kilka miesięcy, w lutym 2022 roku.

pakiet mobilności zmiany nluty 2022

1. Zmiana w wynagrodzeniach kierowców działających na terenie UE

Największa zmiana szykuje się w obszarze wynagrodzeń kierowcy, który wykonuje przewozy kabotażowe oraz transport międzynarodowy. Zgodnie z planem ustawy, każdy kierowca będzie otrzymywać pełne minimalne wynagrodzenie zgodne z krajem, w jakim wykonuje on swoją pracę. Co to oznacza w praktyce? Jeśli kierowca realizuje przewozy międzynarodowe do Niemiec, jego wynagrodzenie powinno stanowić co najmniej minimalne wynagrodzenie, które zostało uchwalone właśnie u naszych zachodnich sąsiadów. Warto przy okazji wspomnieć, że zapis ten nie dotyczy kierowców, którzy realizują przewóz tranzytowy, przewóz dwustronny oraz przewóz cross trade.

Pozostając w temacie wynagrodzeń, Pakiet Mobilności i zmiany z lutego 2022 wprowadzą jeszcze jedną zmianę. Tym razem dotyczącą popularnych w branży i stanowiących dość spory udział w wynagrodzeniu kierowcy ryczałtów oraz diet. Zgodnie z najnowszymi ustaleniami pracodawca ma możliwość odliczenia od podstawy oskładkowania diet obowiązujących na terytorium kraju, w których kierowca pracuje. W tym przypadku jednak musi być spełniony pewien warunek – przychód kierowcy musi przekraczać kwotę średniego wynagrodzenia w gospodarce, która w 2022 roku wyniesie 5900 złotych.

2. Powrót do bazy w ciągu minimum 8 tygodni

Kolejna zmianą, wprowadzoną przez pakiet mobilności, której cała branża transportowa doświadczy już w lutym 2022 roku to obowiązek przeorganizowania transportu międzynarodowego przez przedsiębiorców. Wraz z wejściem w życie przepisu każdy przewóz musi być zaprojektowany w taki sposób, by każdy kierowca wrócił do bazy przedsiębiorstwa maksymalnie po ośmiu tygodniach od wyjazdu.

3. Dodatkowe regulacje w obszarze kabotaży

Choć możliwość realizacji 3 przewozów kabotażowych w ciągu 7 dni kalendarzowych została zachowana, to jednak kolejny kabotaż w tym samym kraju musi zostać poprzedzony 4-dniową przerwą. Wcześniej zapisy związane z kabotażem nie dotyczyły tych kierowców, którzy realizowali przewozy kombinowane. Ten zapis ma się zmienić, a przewozy kombinowane również mają wejść pod obszar zasad kabotażowych pod warunkiem jednak, że trasa zostanie zrealizowana tylko w jednym państwie Unii Europejskiej.

4. Certyfikat kompetencji zawodowych

Dodatkowo nowelizacja prawa przewidziana na dzień 2 lutego 2022 roku uprości procedury związane z udostępnianiem certyfikacji kompetencji zawodowych. Szczegóły zmian nie są jeszcze znane, możemy być jednak pewni, że już niedługo uzyskamy pełną informację na temat zmian dotykających również ten obszar branży transportowej.

Czytaj artykuły o podobnej treści

Sprawdź cykl artykułów dla przewoźników w transporcie krajowym i międzynarodowym